O nama

Naziv udruge je: Auto-audio klub Omišalj
Skraćeni naziv udruge je: Ak Omišalj
Sjedište udruge je: Baječ 19B, 51513 Omišalj

Upis je izvršen 6.Listopada 2008. godine pod registracijskim brojem udruge 08002849

Djelatnosti Udruge su:

– radi na moralnom, sportskom i prometnom odgoju svojih članova,
– upoznavanjem, razvijanjem i usavršavanjem auto akustike
– okupljanje vozača i ostalih građana koji su voljni raditi na ostvarivanju zadaća kluba
– suradnjom sa srodnim udrugama, savezima, gospodarskim i drugim organizacijama
– popularizacijom auto akustike i tehničkih dostignuća putem akcija, tečajeva
– osposobljavanjem članova za stjecanje, proširivanje i primjenu znanja i vještina te potvrdivanje njihovih znanja i sklonosti u svrhu primjene i korištenja sveukupnog potencijala
– sudjelovanje na natjecanjima i okupljanjima vezanim za auto akustiku i srodnim djelatnostima,
– poticanjem i pomaganjem osnivanja novih srodnih udruga

Osnovni ciljevi i zadaci udruge su:

-promicanje auto akustike i srodnih djelatnosti, razvijanje i unaprjeđivanje amaterskog rada na području auto akustike, te pratećih tehničkih disciplina,
-popularizacija auto akustike među građanstvom i briga za prometni odgoj svojih članova
– sudjelovanjem u organizaciji i provedbom različitih akcija, natjecanja, susreta, škola, izložbi, ekskurzija, promatranja i slično s drugim udrugama

Djelovanje kluba je osmišljeno i osnovano prvenstveno kao SPL-klub i da okupi, te ujedini mlade i sve one koji se time bave ili žele baviti u Primorsko-goranskoj županiji a i šire.